banki czasu w Polsce


W ramach warsztatu we Wrocławiu /6-7 listopad 2004/ odbyło się spotkanie organizatorów banków czasu.
Organizatorzy banków czasu z Opola, Wrocławia, Warszawy i Śląska postanowili współpracować razem w ramach ogólnopolskiej sieci banków czasu.
Cele, które chcemy realizować:

 • Każdy bank czasu jest prowadzony przez niezależną organizację i jest odrębną jednostką.
 • Banki czasu przyłączające się do ogólnopolskiej sieci banków czasu zgadzają się stosować do zasad wspólnie przyjętych.
 • W ramach ogólnopolskiej sieci dzielimy się doświadczeniami, wspólnie organizujemy warsztaty, opracowujemy materiały, pracujemy na tym samym programie komputerowym, itp...
 • Nowe inicjatywy

  Nowe grupy w kolejnych miastach podejmują kroki w celu uruchomienia podobnych projektów u siebie, poniżej znajdują się informacje o grupach, które się z nami skontaktowały:
 • Długołęka, powiat Wrocław

  Członkowie Ogólnopolskiej sieci Banków Czasu

  Banki czasu oraz grupy, które uruchamiają bank czasu, które są członkami sieci
 • Opole
 • Warszawa
 • Wrocław

  Banki Czasu - niezrzeszone w sieci

 • Zielona Góra