Gmina Długołęka:


"Stowarzyszenie Semper Avanti wspiera inicjatywę grupy mieszkańców gminy, którzy planują rozpocząć w marcu 2005r. organizację Banku Czasu w gminie Długołęka. Najpierw we wsi Długołęka, a następnie Łozina, Borowa, Brzezia Łąka. W następnym roku organizatorzy chcieliby objąć wszystkie wsie gminy. Projekt promować ma wzajemne świadczenie sobie pomocy społecznej wśród mieszkańców gminy Długołęka, na początku wśród młodzieży, potem wśród osób dorosłych. Osoba zamawiająca usługę, np. korepetycje "płacić" będzie osobie świadczącej pomoc za każdą godzinę jej pracy - godziną własnej pracy na rzecz innej osoby zaangażowanej w projekt. Dziecko potrzebuje pomocy w nauce, czy organizacji zawodów sportowych. Starszym, często potrzebna jest pomoc w pracach wymagających siły. Osoby bezrobotne szukają pomocy w napisaniu podania, czy nauce języka. Osobom aktywnym zawodowo brakuje zaś czasu na skoszenie trawnika. Każdy w swoim wolnym czasie może pomóc innym wykonując prace łatwe dla siebie, a trudne dla innego. Każda godzina pracy ma taką samą wartość. Organizacją Banku Czasu zajmie się Koordynator, które zadaniem będzie utworzenie struktury administracyjnej projektu, opracowanie materiałów informacyjnych i regulaminów uczestnictwa, uruchomienie komputerowej bazy projektu oraz strony internetowej umożliwiającej zdalny dostęp do bazy, przeprowadzenie kampanii promocyjnej dla poszczególnych środowisk społecznych, prowadzenie szkoleń dla administratorów i osób biorących udział w projekcie, współpraca z partnerami projektu. Partnerami projektu mogą być szkoły z terenu gminy Długołęka, Gminny Ośrodek Kultury, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Chcielibyśmy aby administracją projektu w poszczególnych wsiach zajęli się nauczyciele razem z przedstawicielami młodzieży. Prowadziliby oni punkty kontaktowe dla osób zaangażowanych, przyjmowali chętnych do udziału w projekcie, zbierali informację o ich potrzebach i umiejętnościach, łączyli w bezpieczny sposób oraz ewidencjonowali wypracowane godziny w komputerowej bazie projektu. Osoby zainteresowane wsparciem organizacji projektu proszone są o kontakt z biurem Sember Avanti we Wrocławiu lub w Długołęce. Wkrótce dalsze informacje."

Grupa Inicjatywna