Inicjatywy Lokalne i Ogólnopaństwowe z Maine

 

Tłumaczenie: Mateusz Małecki

Tłumaczenie tekstów ze strony publikowanej przez organizację Maine Time Dollar Network z USA (teksty pobrane w marcu 2004) http://www.mtdn.org/inits.asp

 

Wiele grup społecznych podziela nasze uznanie dla sieci Time Dollars[1] i entuzjastycznie przyłącza się do propagowania tej idei. W Portland w naszym programie „Wymiana Wschodniej Dzielnicy” ponad 20 miejscowych organizacji typu non‑profit i biznesowych, w tym Ośrodek Edukacji Dorosłych, Stowarzyszenie Koncertowe, Symfonia Portland, Ośrodek zdrowia, Centrum Wymiany Kulturalnej i Wiktoria Mansion przyjmuje teraz walutę dolara czasu jako formę płatności za zajęcia, bilety na koncerty i inne imprezy kulturalne. W zamian nasi członkowie służą jako opiekunowie i nauczyciele sprawując m.in. opiekę nad dziećmi, udostępniając środki transportu oraz dostarczając pliki muzyczne. Oto kilka najważniejszych wydarzeń od czasu uruchomienia wciąż rosnącej listy projektów Time Dollar - Projekty i Inicjatywy Specjalne.

Dostęp Do Sztuki - we współpracy z 15 organizacjami społeczności promującymi sztukę, nasi członkowie spędzają przez 500 godzin (to 500 dolarów czasu!) rocznie na koncertach spektaklach, pokazach organizowanych przez Symfonię Portland, PCA Wielkie Występy, Teatr Dziecięcy, Konserwatorium Portland, Centrum Wymiany Kulturalnej, Centrum Sztuki i Społeczności St. Lawrence itd. W duchu wzajemności członkowie Time Dollar świadczą tym organizacjom następujące usługi: wysyłają pocztą wielką ilość listów, dostarczają pliki muzyczne, sprzątają biura i poczekalnie, usuwają złom, sprawują opiekę nad dziećmi, świadczą usługi transportowe i komputerowe. I jak większość naszych wymian: jedna godzina usługi równa się jednemu kredytowi (dolarowi czasu) bez względu na usługę. Inaczej mówiąc: za dwie godziny przedstawień nasi członkowie są obciążani 2 dolarami czasu, a organizacja promująca sztukę jest zasilana 2 dolarami czasu.

Taksówka Time Dollar i „Dzielić Samochód” (Car Share) – Dzięki hojnemu wsparciu Funduszu Dobroczynnego Maine należącego do Fundacji Społecznej Maine i we współpracy z Centrum Seniorów Bayview byliśmy w stanie uruchomić w 2003 roku nasz projekt „Taksówka Time Dolar” i „Dzielić Samochód”. Fundusze płacą za utrzymanie i ubezpieczenie dla 2 furgonetek, które zostały przekazane sieci Time Dollar z Maine w 2002. Członkowie Wymiany Wschodniej i Zachodniej Dzielnicy Portland mogą zostać podwiezieni na spotkanie, do Centrum handlowego Maine, wykorzystywać je na posyłki lub odwiedzić przyjaciela. Za możliwość skorzystania z transportu zapłacą dolarami czasu zarobionymi podczas pomagania innym członkom sieci. Inni członkowie zarabiają dolary czasu przez kierowanie taksówką Dolarów Czasu przez 1/2 dnia w wyznaczonych terminach w danym tygodniu. Jak sobie możesz wyobrazić taksówka Dolarów Czasu jak i pojazdy z programu „Dzielić Samochód” rzadko stoją puste!

Tworzenie Mostu - Młodzież i Komputery (BTG) wyklarowało się po wielce owocnym projekcie w Chicago „Time Dollar - Uczący Rówieśnik”, Tworzenie Mostu - Młodzież i Komputery jest projektem, przy którym współpracują razem MTDN (Wymiana Wschodniej dzielnicy Portland) i Szkoła Adamsów. Projekt ma na celu dostarczyć odnowiony sprzęt komputerowy dla dzieci z ubogich obszarów miasta (Portland), poprawić jakość ich edukacji, zaangażować rodziców w wyniki ich dzieci w szkole, w edukację i nauczyć uczniów wartości usługi dla społeczności. Uczniowie 5 klasy zarabiają 50 dolarów godzinowych spędzając 50 godzin w ciągu roku szkolnego pomagając innym w swojej społeczności, udzielając korepetycji swoim rówieśnikom, pomagając w szkolnym barze lub pomagając szatniarzom. W nagrodę za to otrzymują na koniec szkoły komputer osobisty! Sukces naszego projektu pilotażowego w 2002, podpowiedział nam, by rozpocząć projekt z dwoma klasami w 2003!

 [1] W USA Banki Czasu funkcjonują pod pierwotną nazwą Time Dollars wymyśloną przez założyciela Edgara Cahna /uwaga do opracowania polskiego/.