Wymiana umiejętności w Leicester i Rutland

 

Tłumaczenie: Michał Ptak

 

1. Fundacja Nowej Ekonomii w Wielkiej Brytanii inicjuje projekty, które umożliwiają naukę bez wydawania pieniędzy. Opis tych inicjatyw poniżej. Adres strony: http://www.neweconomics.org/

 

2. WomanShare również jako jedno z głównych zadań postawiło sobie wzajemną naukę i wymianę umiejętności. Szczegółowy opis znajduje się w opcji Kobiety. Adres strony: http://www.womanshare.com/

 

 

NEF[1] pracuje razem z radą miejską Leicester City i Rutland w organizowaniu dwóch pilotażowych projektów Wymiana Umiejętności. Wymiana Umiejętności działa tak jak bank czasu, doprowadzając do handlu szkoleniami oraz kursami między ludźmi i organizacjami. Oczekuje się, że handel w ramach „wymiany doświadczeń” będzie zawierał:

·         Dostęp do wolnych miejsc na szkolenia, Praktyki zawodowe,

·         Indywidualny Tok Nauczania (Individual Learning Agreements) płatne w formie wymiany umiejętności (skill swaps),

·         Wynagrodzenie dla członków Wymiany Umiejętności oraz dla profesjonalnych szkoleniowców za tymczasową pracę (płatne w formie wymiany umiejętności lub w funtach),

·         Dostęp do miejsca i narzędzi wykorzystywanych w szkoleniu.

Program pilotażowy będzie trwał dwa lata i będzie zlokalizowany na obszarach miejskich i wiejskich. Wiejska wymiana umiejętności będzie wykorzystywała stronę internetową Rutnet. By uzyskać więcej informacji skontaktuj się z Karen Smith: karen.smith@neweconomics.org.

Ucz się za darmo dzięki wymianie umiejętności

Streszczone przez Davida Boyle w Green Futures (May 2000; Green Futures, Unit 55, 50-56 Wharf Road, London N1 7SF, tel.: 020 7608 2332; fax 020 7608 2333; e-mail: post@greenfutures.org.uk; subs £19).

Istnieje kilka sąsiednich projektów działających podobnie jak LETS oraz banki czasu, gdzie wymienia się usługi – Skill Swap (Wymiana umiejętności) opiera się na tym samym pomyśle obejmując wymianę umiejętności i know-how. „To pozwoliło dokształcić się ludziom, którzy nie mają pieniędzy, dzięki wykorzystaniu ich własnych umiejętności jako zapłaty”. Pomysł stworzenia pewnej formy “waluty szkoleniowej” był testowany przez sześć miesięcy w południowym Londynie przez Fundację Nowej Ekonomii. Pilotażowy eksperyment miał potwierdzić, że zamiast płacenia pieniędzmi za to, czego zawsze chcieliśmy się nauczyć, można uzyskać to w wyniku wymiany za posiadaną umiejętność. To pozwoliło ludziom, którzy nie mają pieniędzy dokształcić się, dzięki wykorzystaniu ich własnych umiejętności jako zapłaty. Ten projekt, według słów organizatorów, okazał się sukcesem „przekształcając biernych kursantów w agentów uczenia się[2] (learning agents). Umiejętności uczestników miejscowego LETS i członków Centrum Inicjatyw Ekologicznych w Sutton włączono do bazy danych, by były one dostępne dla szerszej grupy ludzi. Na przykład 76 letnia kobieta nauczyła się obsługi komputera oraz surfowania w Internecie, podczas gdy zawodowy krawiec nauczył się jak konserwować swój rower w zamian za nauczenie innych budowania paneli słonecznych. Podsumowując, projekty Skill Swaps wymagają by społecznie zorientowany pośrednik zebrał razem bogactwo umiejętności danej społeczności, umożliwiając całej rzeszy ludzi: starszym obywatelom, młodym matkom, kursantom, zostać aktywnymi agentami uczenia się (learning agents).

 [1] NEF (New Economics Foundation) Fundacja Nowej Ekonomii z Wielkiej Brytanii, która tam zainicjowała i wspiera banki czasu. http://www.neweconomics.org/

[2] Chodzi o osoby, które aktywnie zdobywają nową wiedzę i poszerzają swoje umiejętności.