szkoly a banki czasu

Banki czasu pozwalają uaktywnić dzieci w pomaganiu młodszym kolegom w nauce. W Chicago działa taki program, którego pierwsze wyniki opisał Edgar Cahn w artykule zamieszczonym poniżej.

  • Bogactwo drzemiące w człowieku, Edgar Cahn (Obywatel, sierpień 2003)

  • Poniżej znajduje się link, do strony głównej banku czasu, który został zaprojektowany z myślą wspierania szkół:

  • Time Dollar Tutoring