Współtworzenie - coproduction


"... nauczyciel nie nauczy bez aktywnego udziału ucznia,
lekarz nie wyleczy bez udziału pacjenta,
nie będziemy mieli zadbanych, przyjaznych i bezpiecznych miast bez aktywnego udziału mieszkańców ..."

Tutaj znajdziesz opisy inicjatyw, które wykorzystują ideę wymiany lub ideę współuczestnictwa i współtworzenia, dzięki której ludzie stają się aktywnymi współtwórcami przestrzeni, w której przebywają i działań, w których przyszło im uczestniczyć

1. Działalność Fundacji Sendzimira
Fundacja Sendzimira

Działania Fundacji Sendzimira w Polsce obejmują min. projekty edukacyjne na rzecz Zrównoważonego Rozwoju. Przy realizacji części kursów i warsztatów wykorzystywana jest idea wymiany, współtworzenia, na której oparte są banki czasu. Niektóre zrealizowane przykłady:
Łódź (marzec 2004)- warsztaty "Ekonomia Ekologiczna i Myślenie Systemowe"
Idea wzajemnej wymiany, na której opierają się banki czasu została wykorzystana przy organizacji w Łodzi warsztatu. Uczestnicy warsztatu w zamian za udział w zajęciach:
- udzielili noclegów innym uczestnikom warsztatów,
- przygotowali projekt plakatu promującego kurs,
- tłumaczyli teksty o bankach czasu z języka angielskiego,
- wykonali część zadań organizacyjnych.
Wrocław (maj-lipiec 2004)- coproduction w ramach kursu "Dynamika Zrównoważonego Rozwoju"
Tematem wiodącym kursu jest stworzenie modelu komputerowego wspierającego wybór i testowanie strategii rozwoju lokalnych produktów przyjaznych dla środowiska. Produkcja przyjaznych środowisku lokalnych produktów ma być jedną z dróg rozwoju regionu o wielkim bogactwie przyrodniczym. Model komputerowy ma pomóc w wyborze takiej strategii rozwoju tego typu produkcji, która dając mieszkańcom możliwość zarobkowania nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze. Specyfika kursu, który jest miniaturą całego procesu projektowania, budowania i testowania modelu wymaga od uczestników różnorodnych aktywności związanych z zadaniami takiego projektu.

2. LETS - wymiana usług i przedmiotów za punkty
LETS - Krakow